Planering på snittblomsåkern

Planering på snittblomsåkern

Nu har vi mätt upp vår odlingsyta av snittblommor för 2018. På friland blir det 22 bäddar på 1,2x6 meter på friland samt 4 stycken 16 meter långa 1,2m breda bäddar i tunnelväxthus för lite känsliga blommor. Kan ni se det framför er? Det är rätt mycket! Men inte hela åkern. Resten av åkern kommer vi att så vall på samt gröngödsla, gröngödsla och gröngödsla!

Vi har rätt sandig jord här, på vissa ställen lite grusig. Så det är väldränerande, vilket passar många blommor.

Read More